Bøger med Ebbe Preisler som forfatter eller redaktør

 
 
 
 
 
 
 
 

Skrivekløe

SKRIVEKLØE er en antologi.

Bogen er ingen kanon og vil ikke analysere forfatterskaber. Den er derimod en kærlighedserklæring til de mest forskelligartede former for litteratur, og det er teksternes sproglige musikalitet, der har været kriteriet for udvælgelse - musikalitet og billeddannelse.

ISBN 978-87-93619-58-3

I kommission hos Forlaget Underskoven

Læs mere om bogen her

 

 
 

 Forside - fuld størrelse
  Forside - bredt opslag
 

Happy End

Et essay om ugeblade, kiosklitteratur og en familie i branchen

Udkom oktober 2013

Udgivet med støtte fra Dansk Forfatterforening og Velux Fonden

I kommision hos Gyldendal a/s

Se Søren Vinterbergs anmeldelse af bogen i Politikern

Se lektørudtalelsen her

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM LIDT ER SANGEN KLAR…

er den første bog nogen sinde om det særlige danske fænomen, vi kender som lejlighedssange.
Den personlige lejlighedssang er skrevet til en fest eller sammenkomst, hvor forfatteren af sangen kender festens hovedperson eller sammenkomstens anledning og deltagere. Sangen er altid skrevet til en kendt melodi.
Den officielle lejlighedssang er skrevet til en offentlig begivenhed, som regel af en kendt forfatter og måske endda til en nyskrevet melodi.
Købesangen er skrevet af en forfatter, der tager betaling for at skrive en sang til en anledning, vedkommende ikke selv har tilknytning til.
Vandresange er sådanne sange, der ikke er fæstnet til een begivenhed, men som har en prøvet underholdningsværdi og derfor trækkes frem igen og igen.

 Ebbe Preisler fortæller om bogen

 

Bogen har ti kapitler:
1. - Forord
2. - De dårlige og de gode - diskuterer genrens dårlige renommé og giver en række eksempler på 'mestersange'.
3. - Træk af lejlighedssangens historie. Fra renæssance til den socialdemokratiske enhedskultur efter 2. verdenskrig. Hovedpersoner bl.a. Kingo, Jens Baggesen, P.A. Heiberg, Oehlenschläger, H.C. Andersen og Edvard Collin, Grundtvig, kvinder fra den jyske hede, arbejderdigteren Christian Bruun.
4. - De officielle sange. Udtræk fra Højskolesangbogen. Danmarkssange. Sange til kongehuset.
5. - Købesange og vandresange. Bestillingssange.
6. - Et Danmarksbillede vævet af citater fra sange skrevet til samme melodi (Om lidt er kaffen klar…).
7. - En samtale med Benny Andersen om digterhåndværket. Udpluk fra hans private samling.
8. - En samtale med revyens mester, Carl Erik Sørensen, om samme, med udpluk fra hans private samling.
9. - Et righoldigt udbud af 'mestersange´ af ukendte og kendte, blandt sidstnævnte Klaus Rifbjerg, Kim Larsen, Halfdan Rasmussen, PH, Karen Smidt, Henrik H. Lund, Gunvor Reynberg, rapperne Oliver Ravn Andersen og Per Vers, Jakob Morrild, Paul Hammerich, Flemming Jensen, Ida Bjørn Nielsen, Karen Syberg, Jesper Jensen, Johannes Møllehave o.m.a.
10. - Et kort kapitel med 'Gode råd til den professionelle amatør'.

Tekst: Ebbe Preisler
Musik: Hans Dal
Tegninger: Klaus Albrectsen

© KrusMusiDus / Klaus Albrectsen, Hans Dal, Ebbe Preisler 2011

www.omlidtersangenklar.dk

Grafisk tilrettelægning: Morten Bøcher & Jens Landorph, NB7

Musik indspillet hos Frostbox I/S v/ Kalle Mortensen

Bogen er sat med Janson
og trykt hos Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2011
1. udgave, 1. oplag
ISBN 978-87-87734-70-7

Forlaget Vistoft, Vrinners Hoved, 8420 Knebel, 86 36 58 00

Udgivet med støtte fra:
DPA, Danske Populær Autorer
Frederiksbergfonden
Velux Fonden

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det skal råbes fra tagene…

26 prædikener over to af Bibelens tekster
Redigeret af Johannes Møllehave og Ebbe Preisler

Hvordan prædikes der, når teksten handler om religionens plads i det offentlige rum og troens dilemma?
Præst Johannes Møllehave og filmmand Ebbe Preisler har valgt to tekststeder og inviteret 26 prædikanter til at give deres bidrag til fortolkning og diskussion. Kendte og ukendte, mænd og kvinder, ældre og yngre … alle med noget på hjertet.
Det er blevet til udfordrende og aktuelle prædikener, der handler om noget, som vedrører alle: Religionens plads i det offentlige rum og troens fordring.

To tekststeder - en mangfoldighed af holdninger. Flere bidrager både med en prædiken og med deres overvejelser, mens de skrev. Plandt prædikanterne er Leif Bork Hansen, Søren Krarup, Ulla Morre Bidstrup, Niels Arendt, Margrete Auken, Peter Tudvad.
Bogen er illustreret af Mette Dreyer, hvis streg kendes fra dagbladet Politiken.

ISBN 979-87-12-04340-9
Gads Forlag
Klosterstræde 9
1157 København K
www.gads-forlag.dk

 
 tilbage