Prædikenantologi redigeret af Johannes Møllehave og Ebbe Preisler, Gads Forlag 2007, 176 sider
Ideen til denne prædiken-antologi var min. Jeg ønskede at samle 20-30 prædikener fra præster og bisper af alle mulige observationer, men over samme tekst. Jeg valgte en af de sværeste tekster i kirkeåret, Matthæus 10, 32-42, hvori Jesus blandt andet siger: ”Tro ikke, jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.” Jeg kom til at tænke på skrappe krav i jødedom og islam, når jeg læste denne tekst, og ikke så meget den kristne nådens Gud.
For at få adgang til præster og bisper allierede jeg mig med Johannes Møllehave og pastoralseminariets rektor, Mogens Lindhardt. Møllehave ville hellere have en anden tekst, den med sætningen ”Så giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er” (Matthæus 22, 15-22), så vi endte med at lade de kontaktede præster m.v. selv vælge. Halvdelen valgte den ene, halvdelen den anden. Vi bad også om prædikanternes tanker bag deres prædiken.
Der er i alt 26 deltagere. En anmeldelse i Politiken var meget tilfreds.

Tegning af Mette Dreyer.

Back to Top