Om lidt er sangen klar…, den danske lejlighedssang fra Kingo til rap.
Af Ebbe Preisler, illustrationer Klaus Albrectsen, sange indsunget af Hans Dal, 2011, 432 sider. I kommission hos Forlaget Vistoft.
At skrive, udsmykke, pakke, runddele og synge lejlighedssange er et dansk fænomen og stort set kun dansk. Der findes svage paralleller i de øvrige nordiske lande, formentlig inspireret fra Danmark.
Jeg har altid holdt meget af disse sange, når de var vellykkede – og nogle gange også når de var hjælpeløse, men rørende – og tog fat på at undersøge, da jeg blev pensionist, hvad der mon fandtes om fænomenet. Det var stort set ingenting, en enkelt lille håndbog af Jesper Jensen og et par ældre småskrifter. Det gav mig blod på tanden. Jeg brugte 4-5 år på at indsamle bredt og opsøge forfattere som Benny Andersen, Henrik H. Lund, Gunvor Reynberg, Carl Erik Sørensen (revyvisens nuværende mester) og rapper Oliver Ravn Andersen for at diskutere digthåndværket og låne deres private sange.
Jeg inviterede den eminente tegner Klaus Albrectsen til at illustrere bogen og musiker og komponist Hans Dal til at indsynge de melodier, der forekommer i bogen (indlagt som 2 cd’er).
Det blev et stort værk på mere end 400 sider. Lektørudtalelse og anmeldelse var fremragende, og jeg har siden fået lov at skrive kapitlet om lejligheds- og selskabssange til Det danske Sprog- og Litteraturselskabs 6-binds værk om det danske sprogs historie. Det er som at blive slået til ridder af Dannebrog. (Artiklen findes i bind 4).
Der er i øvrigt forord af HKH Prins Henrik, der jo kom fra retorikkens hjemland, men som heller ikke kendte til lejlighedssange, før han kom til Danmark.​​​​​​​
Tegner Klaus Albrectsen.
Back to Top